Draco 2700 – 1989, (norsk) ett fynd

Draco 2700 Sterling, 1989
Motor Volvo Penta AQAD41 DP, gångtid ca 850 timmar
Båten ligger på marinan
Norskregistrerad
Ankarspel
Batteriladdare
Batterier, nya
Bogpropeller
Badstege på badplattform
Dusch akterspegel
Kapell, nytt 2008
Kyl
Kök, Wallas Safeflame
Landströmsanläggning
Spridare och turbo, nya
Tridata logg/lod
Trimplan
Varmvattenberedare
Värmare